stark thcpo cart hhcshoppen terps

stark thcpo cart terps

Vad är THCPO? En mer ingående titt på den nya cannabinoiden

THCPO, eller THCP-acetat, är en ny cannabinoid som har väckt stort intresse i cannabissamhället. Det är en ester av THC, den huvudsakliga psykoaktiva komponenten i cannabis, och ättiksyra. THCP-O tros vara betydligt mer potent än THC, med effekter som kan vara upp till 30 gånger starkare.

Vad är THCP-O?:

THCP-O skiljer sig från THC genom att det har en acetylgrupp bunden till sin hydroxylgrupp. Denna lilla förändring i strukturen har en stor inverkan på cannabinoidens potens och effekter. THCPO binder starkare till CB1-receptorn i hjärnan, vilket resulterar i en mer potent och långvarig effekt.

Vad gör THCP-O med dig?:

Mycket lite forskning har gjorts på THCPO, och dess effekter är inte helt klarlagda. Baserat på anekdotiska rapporter verkar det dock som att THCP-O kan ge följande effekter:

  • Intensivt rus
  • Eufori
  • Förändrad perception
  • Förstärkt avslappning
  • Sömnbrist
  • Ångest

Dosering av THCP-O:

På grund av THCPOs potens är det viktigt att börja med en låg dos och gradvis öka den tills du hittar den effekt du önskar. Det är också viktigt att vara medveten om att effekterna av THCP-O kan ta upp till två timmar att visa sig till fullo. 

Risker:

På grund av bristen på forskning är det inte känt vilka risker som är förknippade med THCP-O. Det är dock möjligt att det kan ge liknande biverkningar som THC, bland annat:

  • Hjärtklappning
  • Paranoia
  • Psykos
  • Minnesproblem

Laglighet:

THCPOs laglighet varierar beroende på jurisdiktion. I Sverige klassas THCP-O ännu inte som narkotika och är därför lagligt i dagsläget (2/2 2024). 

Sammanfattning:

THCPO är en ny och potent cannabinoid med okända risker. Det är lagligt i Sverige.

Har du mer frågor om THCP-O?

Kontakta Hazeys kundtjänst för mer information.

Våra produkter som innehåller THCPO hittar du här: THCPO Produkter.

Observera:

Denna artikel är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte medicinsk rådgivning. Konsultera alltid en läkare innan du använder THCPO eller andra cannabinoider.

Här är några ytterligare information som du kan hitta användbara:

What is THCPO by HERB.co

Folkhälsomyndighetens lista för substanser under utredning.