Vad innebär det att en hampaprodukt är EU-Certifierad?

EU-certifierad hampa är en form av hampa som har genomgått en certifieringsprocess som garanterar både hög kvalitet och dess ursprung. Certifiering utfärdas av den Europeiska unionen och innebär att växten har uppfyllt gällande krav på bland annat renhet, säkerhet och hälsa.

EU-Certifierad Hampa, en viktig råvara

Hampa är en viktig råvara för många industrier, inklusive textil, bygg och hälsa. Med tanke på hampans mångsidiga användningsområden är det viktigt med spårbarhet för att kunna garantera att dels växten är av högsta kvalitet och har producerats på ett bra sätt, dels att den är säker för både människa och miljö. Dessutom har unionen vidtagit åtgärder för enstaka länder att motverka den här utvecklingen. Det kan du läsa mer om här: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/crop-productions-and-plant-based-products/hemp_sv

Tredjeparts inspektion

En EU-certifierad hampa har genomgått en noggrann oberoende tredjeparts inspektion för att säkerställa att den uppfyller alla gällande EU-direktiv och regler. Detta inkluderar självklart förordningar om renhet, hälsa, säkerhet och miljöskydd. Tack vare denna certifiering kan du vara säker på att växten inte innehåller några farliga ämnen eller tungmetaller och att den har odlats på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Viktigt att notera är att EU-certifierad hampa inte nödvändigtvis är samma sak som ekologisk hampa. En växt kan vara EU-certifierade utan att vara ekologisk, och tvärtom. Alltså är heller inte en ekologisk märkning en garanti för att hampan har producerats på ett korrekt sätt.

Ökad efterfrågan på certifierad Hampa

I dag har vi en ökande efterfrågan på högkvalitativ hampa, och Eu-certifiering är en viktig markör för att garantera att man får en produkt som håller måttet. Du kan själv påverka marknaden genom att säkerställa att du själv köper produkter som kommer från EU-certifierad hampa. Det är både en gärning för vår miljö men också en garanti att hampan är säker och fri från farliga ämnen för dig som konsument.

Fire kush CBD buds 13 procent

EU-Certifierad hampa Fire kush CBD buds 13 procent

Välj EU-Certifierat

Så, är du intresserad av hampa i någon form, oavsett om det är som textil, hälsokost eller något annat, välj EU-certifierad hampa, det är ett tryggt och pålitlig val. Ett exempel på en produkt med rätt certifikat och som inte gått igenom någon process är detta vår egen Fire Kush, en blomma med hög CBD halt och helt fri från THC.